• Fri Klarna Checkout
  • Alltid 30 dagars öppet köp
  • Fri Frakt 449:-

GDPR "Personuppgiftspolicy"

Viktig information till våra kunder

Från den 25 maj 2018 har personuppgiftslagen (PUL) ersatts av den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. GDPR ställer högre krav på hur vi som organisation hanterar dina personuppgifter och ger dig bättre möjligheter att påverka vår hantering.
I policyn beskriver vi varför vi använder dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi använder, vilken laglig grund vi stödjer användandet på och hur länge uppgifterna sparas. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicy. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.  

Kontaktuppgifter:
Kepsmagasinet Norden AB
Mail: order@kepsmagasinet.se
Telefon: 031-415131

Vad förändringen innebär för dig
I korthet innebär GDPR att du har rätt att få mer utförlig information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi ger dig sådan information i personuppgiftspolicyn nedan, du får möjlighet att, under vissa förutsättningar, begära att dina personuppgifter flyttas eller att vi begränsar behandlingen, att du får stärkta möjligheter att ta del av dina personuppgifter och att, under vissa förutsättningar, få de rättade eller raderade, att du kan godkänna eller motsäga dig viss behandling som vi utför, till exempel för utskick av information som t.ex. nyhetsbrev via e-post.

1. Information om personuppgifter
I denna personuppgiftspolicy kallas Kepsmagasinet Norden AB, med organisationsnummer 559169-4491, för Kepsmagasinet och är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter är uppgifter genom vilka vi direkt eller indirekt kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, ditt telefonnummer, din e-postadress, uppgifter om order samt beställningar och köpinformation.

2. Behandling av personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter i samband med beställningar, order, utskick av information, betalningar, hantering av reklamationer, för att kunna uppfylla gällande lagstiftning som t.ex. bokföringslagen.

3. Personuppgifter som hanteras

De personuppgifter som vi samlar in om dig utgörs av kunduppgifter. Det är uppgifter som exempelvis namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter samt annan information som lämnats av dig.


4. Vad uppgifterna används till
För att vi ska få hantera dina personuppgifter, krävs att vi har angivit ett uttryckligt och berättigat syfte med användandet. Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ursprungliga syftet. Utöver detta, måste vi ha stöd i lag, så kallad rättslig grund, för att få behandla personuppgifter.
De behandlingar av personuppgifter som vi utför, stöder vi på följande rättsliga grunder:
A)Behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att ingå eller fullgöra avtalet med dig.
B)Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, t.ex. att spara personuppgifter för bokföringsändamål.
C)Vi bedömer, efter en så kallad intresseavvägning, att våra intressen av att få behandla dina personuppgifter väger tyngre än din rätt till integritetsskydd.

För att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta.

Tillhandahållande av tjänster
Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som kund. Vi behöver även behandla dina personuppgifter för att kunna debitera dig enligt avtalet samt för att kunna vidta inkasso åtgärder om detta behövs för att säkerställa att vår fordran blir betald.
Rättslig grund av ovan enligt följande: Fullgörande av avtal enligt punkten 1 och Berättigat intresse enligt punkten 3. Vårt berättigade intresse för behandlingen i denna del är att vi säkerställer betalning enligt avtalet med dig.

Annan kommunikation om tjänster
Vi behandlar personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. för att tillhandahålla dig information om aktuella erbjudande. Det kan t.ex. ske i form av nyhetsbrev som skickas via e-post eller sms till din mobiltelefon. Vi behandlar även personuppgifter som vi får från dig när och om du har valt att svara på kundundersökningar som vi har skickat till dig eller som du tagit del av på annat sätt. 
Rättslig grund av ovan enligt följande: Fullgörande av avtal enligt punkten 1 och berättigat intresse enligt punkten 3. Våra berättigade intressen för behandling av personuppgifter i kundundersökningar är att vi vill få in dina åsikter för att utifrån det förbättra vårt erbjudande. 

Med vem delar vi personuppgifterna?

Betallösningar
För att kunna ta betalt, hantera fakturor och betalningar delar vi uppgifter med Klarna. Klarna kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna således personuppgiftsansvariga för dessa uppgifter enligt bolagens villkor. Se klarnas villkor

Transportbolag/Fraktbolag/Unifaun  
Våra fraktbolag tar del av de personuppgifter som krävs för att kunna fullfölja och leverera din beställning.

Cookies/Google/Facebook
Vi delar analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster. Vi registrerar ingen information om besökarens IP-adress, därför kan informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Vi använder analysverktyget Google Analytics för att förbättra innehåll, navigation och struktur på hemsidan. Analysverktyget använder JavaScript och cookies och informationen om din användning är anonymiserad.

För att undvika att få din information sparad kan du i din webbläsare välja att inte acceptera cookies.

Myndigheter
På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter, exempelvis till Polisen i samband med brottsutredning. Vi kan även på samma grund komma att lämna information till eHälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Inspektionen för Vård och Omsorg.